Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

Συμμετοχή στο T.L.P. (23/1/2009)


Στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαίδευσης τακτικής αρχηγίας έτους 2008, [Tactical Leadership Programme (T.L.P)], που πραγματοποιήθηκε στην ΑΒ FLORENNES, Βέλγιο, η Π.Α συμμετείχε στην πτητική εκπαίδευση της 5ης και της 6ης σειράς.
Σκοπός του TLP είναι η εκπαίδευση των πληρωμάτων σε ρεαλιστικό περιβάλλον σύνθετων αποστολών και η δοκιμασία τους στην τακτική αρχηγία μεγάλης δύναμης αφων, διαφορετικού τύπου αφων και πολυεθνικής σύνθεσης πληρωμάτων.
Χαρακτηριστικό της εκπαίδευσης είναι ο σχεδιασμός και η εκτέλεση της αποστολής σε συγκεκριμένο χρόνο, η ποιότητα της οποίας ανταποκρίνεται ρεαλιστικά σε πολεμικές συνθήκες αλλά και στις σύγχρονες απαιτήσεις δράσης πολυεθνικών δυνάμεων.
Η συμμετοχή της Π.Α στην πτητική εκπαίδευση του TLP για το έτος 2008 είχε ως ακολούθως:
Στην 5η σειρά του έτους 2008 από 06, έως 31 Οκτ. 08, συμμετείχαν δύο (2) αφη F-16 (111 ΠΜ/330 Μ) σε ρόλο αναχαίτισης και δύο (2) F-16 (111 ΠΜ/330 Μ) ως "external fighters" σε ρόλο αναχαίτισης. Επιπλέον στην ίδια σειρά, συμμετείχαν ένας (1) Αξκός Πληροφοριών και ένας (1) Αξκός Ελεγκτής Αεράμυνας (ΕΑ) ως εκπαιδευόμενοι εδάφους.
Στην 6η σειρά του έτους 2008, από 24 Νοε. έως 19 Δεκ. 08, συμμετείχαν με δύο (2) αφη F-16 (110 ΠΜ/337 Μ) σε ρόλο αναχαίτισης και δύο (2) F-16 (110 ΠΜ/337 Μ) ως "external fighters" σε ρόλο αναχαίτισης. Επιπλέον στην ίδια σειρά συμμετείχε ένας (1) Αξκός Ελεγκτής Αεράμυνας (ΕΑ) ως εκπαιδευόμενος εδάφους.

ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2012 110 Π.Μ

ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2011

ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2011
photo gallery