Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

Όραση τη νύχτα για τα F-16 της Π.Α. - Καταρρίψεις με "μια ματιά"


Ένα πρόγραμμα τοποθέτησης NVG (Night Vision Goggles) στα JHMCS των F-16 έχει ξεκινήσει η Πολεμική Αεροπορία, πρόγραμμα το οποίο κάνει δυνατή την χρήση των JHMCS και την νύχτα σε αποστολές αέρος-αέρος κια αέρος-εδάφους. Το χαμηλό κόστος του προγράμματος (περί τα 30.000 δολάρια ανά αεροσκάφος) και οι τεράστιες δυνατότητες που προσδίδει στην αερομαχία κάνουν το πρόγραμμα εφικτό ακόμα και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.
Ήδη το ανάλογο σύστημα VSI των Εlbit και Rockwell Kollins δοκιμάστηκε στην Λιβύη από δανικά μαχητικά F-16 και απέδωσε εξαιρετικά. Η τοποθέτηση NVG στα JHMCS δίνει ανάλογο πλεονέκτημα στον νυχτερινό αγώνα, με αυτό που δίνει η χρήση του "απλού JHMCS στον ημερήσιο: Διπλασιάζει την ικανότητα κατάρριψης του μαχητικού σε κλειστή αερομαχία!
Τα NVG διαθέτουν πεδίο θέασης (FOV: Field of View) 40ο και τοποθετούνται, όταν χρησιμοποιούνται, σε απόσταση 25mm από τα μάτια του χειριστή, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για έλεγχο των οργάνων ή άλλων αντικειμένων ενδιαφέροντος γύρω και κάτω από τα NVG. Αξίζει να αναφερθεί ότι γενικά, ανάλογα με το σχέδιο και τον τύπο, το FOV των NVG κυμαίνεται από 30ο έως 40ο στο οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο, το οποίο είναι σαφώς πολύ μικρότερο από τις 160ο μοίρες στο οριζόντιο και τις 150ο στο κατακόρυφο, που έχει το γυμνό μάτι σε συνθήκες ημέρας, και αυτό συμβαίνει λόγω της απουσίας περιφερειακής όρασης. Η ανάλυση και καθαρότητα της εικόνας με γυμνό οφθαλμό κατά τη νύχτα είναι 20/200 στην καλύτερη περίπτωση, ενώ, όπως έχει προαναφερθεί, με τα NVG κυμαίνονται από 20/25 έως 20/45.
Τα πληρώματα που χρησιμοποιούν NVG μπορούν να διακρίνουν τη γραμμή του ορίζοντα όπως και την ημέρα, χωρίς τη χρήση βοηθημάτων.

ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2012 110 Π.Μ

ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2011

ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2011
photo gallery