Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

Ενημέρωση για τις διαδικασίες συντήρησης των Super Puma της ΠΑ


Τα ελικόπτερα AS-332 Super Puma υπόκεινται σε προγραμματισμένες περιοδικές επιθεωρήσεις επιπέδου μονάδος ανά 500 ώρες πτήσεως ή διετία και επιπέδου εργοστασίου ανά 12 έτη. Οι εργασίες 500 ωρών επιθεώρησης εκτελούνται από τεχνικό προσωπικό της ΠΑ (ΚΕΑ & 112 ΠΜ), ενώ στο παρελθόν έχουν ανατεθεί λόγω συσσώρευσης απαιτήσεων και σε εγχώρια επισκευαστικά κέντρα (εταιρείες Aeroservice & Olympic).Η ΕΑΒ δεν διαθέτει σήμερα ικανότητα – εξουσιοδότηση εκτέλεσης συντήρησης στον υπόψη τύπο Ε/Π, ενώ τα γνωστά προβλήματα στελέχωσης που αντιμετωπίζει δεν αναμένεται να καταστεί δυνατό να αναλάβει σύντομα, παράλληλα με το ήδη εκτελούμενο για το υπόψη έργο.

 Για την επιλογή εργοστασιακού φορέα εκτέλεσης της 12ετούς επιθεώρησης και λόγω έλλειψης εμπειρίας, η ΠΑ προσέφυγε στις υπηρεσίες της NSPA πρώην NAMSA. Έτσι εγκρίθηκε από τον κ. ΥΕΘΑ, κατόπιν ενημέρωσης της Επιτροπής Εξοπλισμών και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων, η αναγκαιότητα – σκοπιμότητα εκτέλεσης 12ετούς επιθεώρησης για τέσσερα (4) ελικόπτερα και δύο (2) επιπλέον ως προαίρεση (option), για τέσσερα (4) έτη 2011-2014, εντός συνολικού ποσού 10.500.000 €. Το πρώτο ελικόπτερο συμπλήρωσε για εργοστασιακή συντήρηση το έτος 2011 και βρίσκεται από τις αρχές του Σεπτεμβρίου 2011 στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Eurocopter Espana στην Ισπανία για εκτέλεση δωδεκαετούς επιθεώρησης, μετά την κατακύρωση της εκτέλεσης μέσω NSPA.

 Το προαναφερθέν ελικόπτερο, προβλεπόταν να παραδοθεί εντός έξι (6) μηνών και έναντι ποσού 1.259.768,66 € (κόστος βασικής επιθεώρησης και επιπρόσθετων εργασιών). Το ελικόπτερο βρίσκεται από 1-8-2012 σε κατάσταση  Work Stop, εν αναμονή έγκρισης από την ΠΑ των επιπρόσθετων εργασιών, των οποίων το κόστος έχει ξεπεράσει το αρχικά εγκριθέν ποσό. Η Π.Α ελέγχει τα ευρήματα που αποκαλύπτει η εταιρεία και τις απαιτούμενες πρόσθετες εργασίες, τόσο ως προς την αναγκαιότητα εκτέλεσης τους, όσο και ως προς την τεχνική τους επάρκεια. Όσον αφορά το επιπρόσθετο κόστος αποκατάστασης ενός εκάστου των ευρημάτων, αλλά και της εν γένει επιθεώρησης, Επιτροπή της Π.Α σε συνεργασία με την NSPA θα το διαπραγματευθεί με την ανάδοχη εταιρεία, προκειμένου να είναι εντός του προβλεπομένου από τη σύμβαση ποσού.

 Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί, ότι το εύρος και η φύση των επιπρόσθετων εργασιών που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης επιθεώρησης, εξαρτάται κυρίως από το περιβάλλον και τον τρόπο επιχειρησιακές εκμετάλλευσης του μέσου. Τα ελικόπτερα της Π.Α, τα οποία επιχειρούν σε αποστολές έρευνας – διάσωσης και αεροδιακομιδών, κύρια πάνω από θαλάσσιο περιβάλλον και σταθμεύουν σε αεροδρόμια νησιών, είναι λογικό να εμφανίσουν αυξημένα ευρήματα, τα οποία η Π.Α, αλλά και ως ένα σημείο οι εργοστασιακοί φορείς συντήρησης, δεν μπορούν να προσδιορίσουν και να τιμολογήσουν εκ των προτέρων. Όταν συμπληρωθεί ένα επαρκές δείγμα επιθεωρήσεων δύο έως τρία ελικόπτερα), θα καταστεί δυνατόν να προσδιοριστεί με περισσότερη ακρίβεια το εκτιμώμενο κόστος 12ετούς επιθεώρησης κάθε ελικοπτέρου  του στόλου της Π.Α.

Πηγή: http://www.defencenet.gr

ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2012 110 Π.Μ

ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2011

ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2011
photo gallery