Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

Συνάντηση εκπροσώπων της Alenia με αντιπροσωπεία της ΓΔΑΕΕ για τα C-27J Spartan


Στις 22 Ιουλίου 2011 διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της ΓΔΑΕΕ, συνάντηση αντιπροσωπειών της ΓΔΑΕΕ και της εταιρείας «Alenia». Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της εταιρείας και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην υλοποίηση προγραμμάτων της Σύμβασης ΑΩ 04/03, η οποία απορρέει από την προμήθεια των αεροσκαφών C-27J Spartan.

Εκ μέρους της ΓΔΑΕΕ συμμετείχαν ο Δντης ΔΑΩΔΠ Ηλίας Πετρόπουλος, ο Τμχης ΔΑΩΔΠ/ΤΠΣΑΩ, ο αρμόδιος επιτελής του Τμήματος Παρακολούθησης Συμβάσεων ΑΩ και εκπρόσωπος του ΓΔΑΕΕ/ΓΝΥ. Εκ μέρους της εταιρείας «Alenia» συμμετείχαν οι Mauro Richardi και Roberto de Rosa.

ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2012 110 Π.Μ

ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2011

ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2011
photo gallery