Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2012

Σαν σήμερα έφυγε ο ΖΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


Γεννήθηκε το 1934 στη Φρέγκαινα Αργολίδας.

Τον Απρίλιο του 1955 εισήλθε στη Σχολή Αεροπορίας (τμήμα εφέδρων χειριστών) και αποφοίτησε το Μάιο του 1957 με το βαθμό του εφέδρου ανθυποσμηναγού.

Σκοτώθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 1959, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης πτήσεως, λόγω πτώσεως και συντριβής του αεροσκάφος του, τύπου F-84G, βορειοδυτικά του αεροδρομίου της Ελευσίνας, μετά από σύγκρουση με άλλο του ίδιου τύπου.

Στις 16 Σε-πτεμβρίου του 1959, λίγο μόλις καιρό πριναποσυρθούν και τα τελευταία F-84G, απο-γειώνονταν από την Ελευσίνα, είχε γίνει ήδηγίνει 112 ΠΜ, σε σχηματισμό δύο F-84G.Τα δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν μεταξύτους με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του οχειριστής του ενός. Ο ανθυποσμηναγός Από-στολος Ζαμάνης.

ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2012 110 Π.Μ

ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2011

ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2011
photo gallery