Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

Τακτικές Κρίσεις Σμηνάρχων 2013-14


Την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013, το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2013-2014, έκρινε τους παρακάτω Σμηνάρχους της Πολεμικής Αεροπορίας ως εξής:Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

Ιπτάμενος, Αθανάσιος Πολυμένης του Λεωνίδα

Μηχανικοί
Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Κωνσταντίνος Δακτυλίδης του Γεώργιου
Αεροσκαφών, Κωνσταντίνος Σοφιανός του Σωτήριου
Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Γεώργιος Αρτινός του Αλέξανδρου
Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Ανδρέας Λυμπερτάς του Νικόλαου
Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Δημήτριος Ποιμενίδης του Ευστάθιου

Αεράμυνας
Κωνσταντίνος Λιοδάκης του Νικόλαου
Αθανάσιος Καραμάνης του Ιωάννη
Γαβριήλ Μπάρδας του Χρήστου
Δημήτριος Κίτσος του Νικόλαου
Λουκάς Παπακωνσταντίνου του Δημήτριου
Οικονομικός, Βάιος Κυρατζόπουλος του Δημήτριου

Εφοδιαστές
Αθανάσιος Ρεκουνιώτης του Παναγιώτη
Κωνσταντίνος Τομπούλογλου του Λάζαρου
Διοικητικοί
Αντώνιος Γιασαφάκης του Αντώνιου
Ρωμανός Γούργαρης του Νικόλαου
Νικόλαος Σαρηδημητρίου του Αθανάσιου

Μη Διατηρητέος Εφοδιαστής, Ιωάννης Πανούσης του Θεόδωρου

Πηγή: www.haf.gr

ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2012 110 Π.Μ

ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2011

ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2011
photo gallery