Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Νέο "κούρεμα" στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας


Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας εξακολουθεί …να σώζεται δια του “κουρέματος”! Εννοείτε “κουρέματος” των μερισμάτων που με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο καθόρισε ως εξής:

“2. Εγκρίνουμε την κατά πλειοψηφία απόφαση που έλαβε το Δ.Σ./Μ.Τ.Α. στην υπ’ αριθμ. 10/12-03-13 συνεδρίασή του, σύμφωνα με την οποία η τιμή μεριδίου του ΜΤΑ διαμορφώνεται ως εξής:
α. Από την 1η Απρ 13 στο ποσό των 11,00 €, ήτοι μειωμένη κατά ποσοστό 10,5 % σε σχέση με την ισχύουσα τιμή μεριδίου.
β. Από την 1η Ιουλ 13 στο ποσό των 7,80 €, ήτοι μειωμένη κατά ποσοστό 37,3 % σε σχέση με την ισχύουσα τιμή μεριδίου”.

“Δεν υπάρχει σωτηρία”, που έλεγε και το γνωστό τραγούδι.

Πηγή: www.onalert.gr

ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2012 110 Π.Μ

ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2011

ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 2011
photo gallery